Agenda  
 
Agenda
Een rechtstreekse link naar dit onderdeel van de site is door derden te maken: www.andersenactiefwonen.nl/agenda/17 t/m 21 september: 50Plusbeurs
Van 17 t/m 21 september a.s. wordt in de Jaarbeurshallen in Utrecht weer de 50Plusbeurs gehouden. Coöperatie Trefpunt AAD zal er het Trefpunt MantelzorgScherm presenteren. U vindt ons in het "Digitale huis" van de HCC.Regionale HCC!SeniorenAcademie ig bijeenkomsten
De regiobijeenkomsten speciaal voor leden van de HCC! SeniorenAcademie worden door steeds meer leden bezocht. Het beginnersniveau waarop de onderwerpen worden gebaseerd blijkt een gewaardeerde formule. Het 1ste uur een lezing over een bepaald onderwerp - Het 2de uur is een vragenuurtje.
Zie voor meer info: http://www.hccseniorenacademie.nl/agenda.html
Informatiebijeenkomst MANTELZORG en BEELD-BELLEN
Wat moet je (als jonge senior) absoluut weten om je hoogbejaarde zorgbehoevende ouder (85?) goed te kunnen adviseren over de gemakkelijkste toepassingen van personenalarmering en alarmopvolging?
Hoe makkelijker de toepassing hoe langer zelfstandig!
We gaan binnenkort een praktische informatiebijeenkomsten organiseren. Er zijn "snufjes" die je ook in je eigen huis zou willen hebben! Zo handig.
Kom naar de 50Plusbeurs.
Binnenkort meer info.
18 mei 2013: Open Gemeenschappelijkwonendag
De volgende Open Gemeenschappelijkwonendag is op zaterdag 18 mei 2013.
Op deze dag wordt extra aandacht besteed aan gemeenschappelijk wonen in zijn vele varianten: groepswonen, centraal wonen, gemeenschappelijk wonen van ouderen, woonwerkprojecten, ecodorpen, leefgemeenschappen, gestippeld wonen, etc.
Aandacht voor zowel individuele woongemeenschappen als de beweging als geheel.
Zie nu en tegen 18 mei voor adressen waar gemeenschappen de deuren in ieder geval open zullen zetten: www.gemeenschappelijkwonen.nl > gemeenschappelijkwonendag. Er is ongetwijfeld een gemeenschap in je buurt of provincie!
(Over het algemeen tussen 13 en 16 uur, zo niet, dan staat het er bij.)
Agenda Omslag Varianten / Radicaal Anders
Deze agenda biedt een landelijk overzicht van bijeenkomsten en activiteiten op het terrein van 'anders' wonen en leven en duurzaam bouwen. De agenda is onderdeel van de landelijke Aktie Agenda en wordt bijgehouden door Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling. Zie www.aktieagenda.nl.25 maart 2011: Conferentie Wonen in een Buurgemeenschap
Thema's: nieuwe 'lichte’ vormen van woongemeenschappen, buurgemeenschappen en meergeneratiewonen. Er zal aandacht besteed worden aan opstellen en inhoud van buurcontracten. Anders en Actief Wonen levert een bijdrage aan de workshop 'Gestippeld Wonen".
Locatie: Groothandelsgebouw Rotterdam
Deelnemers: betrokken bestuurders, professionals wonen-welzijn-zorg en bewoners(organisaties).
Organisatie: SEV.


In deze tijd is de goede buur vaak net zo onbereikbaar als de verre vriend, terwijl goed nabuurschap het beroep op institutionele hulp kan vertragen of voorkomen.
De babyboomers van toen zijn de ouderen van nu, de zorgbehoefte zal in de komende tijd sterk toenemen. De overheid bezuinigt op de AWBZ en WMO en verwacht een steeds grotere betrokkenheid en zelfredzaamheid van de burgers, jong en oud. Burgers zijn nog niet voorbereid op deze nieuwe situatie. Het is tijd om daar iets aan te doen. Een aantal voorlopers is al begonnen.

Praktijkvoorbeelden
Woningcorporatie QuaWonen uit Krimpen aan den IJssel, het Zorgberaad Midden Holland en de SEV begonnen in 2007 voor de nieuw te bouwen wijk Bloemrijk een experiment dat er op gericht is bewoners weer als goede buren met elkaar te laten samenleven. De ervaringen tot nu toe geven goede hoop.
Op andere plaatsen in Nederland zijn ook initiatieven rond het thema buurgemeenschap.
De bijeenkomst is gericht op kennis delen en uitwisselen.

Kosten: € 90,- exclusief BTW, inclusief lunch

De conferentie is een samenwerking tussen Zorgberaad Midden Holland, Quawonen en de SEV met ondersteuning van de ministeries van BZK en VWS.
Meer over de conferentie: http://www.sev.nl/agenda/agenda.asp?code_agn=374

Zie ook; www.andersenactiefwonen.nl/bloemrijk/. Met deze buurgemeenschap is ook het "buurcontract" ontwikkeld.
Zie voor meer info over buurgemeenschappen: www.andersenactiefwonen.nl/buurgemeenschappen/.
Zie voor meer info over Gestippeld Wonen: www.andersenactiefwonen.nl/gestippeld-wonen/.


26 maart 2011 (zaterdag): rondleiding op Project Boerenerfkavels Zevenaar
Anders en Actief Wonen regelt in overleg met de gemeente Zevenaar informatiebijeenkomsten voor belangstellenden. De bouwkavels worden niet afzonderlijk verkocht maar aan collectieven per erf. Of aan een collectief voor het totale project. De aanpak van de gemeente is tamelijk uniek en mogelijk een voorbeeld voor vele andere gemeenten. Er komen immers de komende jaren in het hele land nog duizenden boerderijen vrij van hun agrarische functie.
Meer info: www.andersenactiefwonen.nl/Groot-Holthuizen/.
Kavelspaspoorten kunnen worden gedownload.
Aanmelden voor de rondleiding: info@andersenactiefwonen.nl
WOONVARIANTEN
Het Kenniscentrum Anders en Actief Wonen geeft informatie over meer dan 30 woonvarianten. Veel daarvan zijn interessant voor zowel jong als ouder. Al eens gehoord van WaterWonen, Centraal Wonen, een EcoVilla of een nulenergiewoning?
Wij dragen bij aan een optimale keuze en bemiddeling tussen vraag, aanbod en locatie. En dat zowel landelijk, regionaal als plaatselijk.
Duurzaamheid krijgt daarbij bijzondere aandacht.
Zie voor een overzicht van woonvarianten home > Anders en Actief Wonen.
ERVAAR ONS ALS DE GROOTSTE WOONVARIANTENBOULEVARD VAN NEDERLAND!


Bemiddeling en Makelaardij
ERVAAR ONS ALS DE GROOTSTE WOONVARIANTENBOULEVARD VAN NEDERLAND www.andersenactiefwonen.nl/woonvariantenboulevard/
Zie voor bemiddelingen en makelaardij: www.andersenactiefwonen.nl/bemiddeling/ .

Er valt te kiezen!!!
Kies de prettigste woonvariant:

Gemeenschappelijk Wonen: www.gemeenschappelijkwonen.net
Groen Wonen: www.andersenactiefwonen.nl/groenwonen/
Kies de prettigste buurt: www.buurtlink.nl
Regel je andere woning: www.woonvariantenboulevard.nl
Buurgemeenschappen: www.buurgemeenschappen.nl
TrefpuntAAD: www.andersenactiefwonen.nl/trefpunt/
Regel je 50pluswoning: www.regelje50pluswoning.nl
Woningen met zorgzekerheid: www.andersenactiefwonen.nl/zorgzekerheid/
Kies beter in de AWBZ: www.kiesbeter.nl